Porsche Tallinna esinduse (Auto 100 AS) Porsche Taycani Ostuhuvi Programmi tingimused

Üldtingimused

  1. Porsche Tallinna esindus (Auto 100 AS) (edaspidi „Porsche esindus“) pakub Porsche Taycani potentsiaalsetele ostjatele (edaspidi „Potentsiaalsed Ostjad“) võimalust registreeruda Porsche Taycani Ostuhuvi Programmis vastavalt käesolevatele üldtingimustele (edaspidi „Taycani Ostuhuvi Programm“).
  2. Taycani Ostuhuvi Programmis osaledes saavad Potentsiaalsed Ostjad väljendada oma huvi soetada Porsche Taycan.
  3. Taycani Ostuhuvi Programmis osalemiseks peab Potentsiaalne Ostja registreerima end veebiaadressil www.porsche.ee/taycan Taycani Ostuhuvi Programmi liikmeks.
  4. Pärast edukat registreerimist saadab Porsche esindus Potentsiaalsele Ostjale regulaarselt Porsche Taycani kohta käivat asjakohast infot.
  5. Kui Potentsiaalne Ostja annab registreerimisel nõusoleku, registreerib Porsche esindus Potentsiaalse Ostja ja palub sõlmida lepingu ostuhuvi registreerimiseks ning vastava tasu maksmiseks.
  6. Kui Potentsiaalne Ostja on registreerunud ja seejärel Auto 100 AS-ga Porsche esinduse kaudu Auto 100 AS-ga ostuhuvi registreerimise lepingu sõlminud, saab Potentsiaalne Ostja Porsche Taycani Ostuhuvi Programmis Taycani ostu järjekorras koha vastavalt oma registreerumise järjekorrale. Potentsiaalsel Ostjal on igal ajal võimalus nõuda ostuhuvi registreerimise lepingu lõpetamist ja lepingu alusel makstud tasu tagastamist (välja arvatud juhul, kui Potentsiaalne Ostja on juba Porsche esinduse kaudu sõlminud Auto 100 AS-ga müügilepingu Taycani ostmiseks). Täpsemad tingimused lepitakse kokku ostuhuvi registreerimise lepingus.
  7. Porsche esindus ei oma kohustusi Potentsiaalse Ostja ees seoses Taycani Ostuhuvi Programmiga, välja arvatud juhul, kui see on käesolevates Üldtingimustes või ostuhuvi registreerimise lepingus eraldi sätestatud. Täpsemalt, kuid ilma eelmainitu üldist tähendust piiramata, Taycani Ostuhuvi Programmis osaledes ei saa Potentsiaalne Ostja (i) õigust nõuda Porsche esinduselt, Auto 100 AS-lt või tootjalt Porsche Taycani võõrandamist Potentsiaalsele Ostjale (ii) esitada mis tahes nõuet Porsche esinduse, Auto 100 AS ega tootja vastu Porsche Taycani tarnimise kohta.
  8. Potentsiaalse Ostja poolt Porsche Taycani Eelbroneerimise Programmi raames antud andmete suhtes kohaldatakse Privaatsustingimusi, mis on kättesaadavad siin: https://www.porsche.ee/privaatsustingimused